Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Vega International d.o.o
Sedež ali naslov: c.24.junija 23
Poštna številka: 1231
Kraj: Črnuče- Ljubljana
Matična številka: 1328344000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ·Zakon o evidenc
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·zaposleni v Vegi International d.o.o, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): ·podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ·ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·priimek in ime, ·EMŠO, ·davčna številka, ·št. osebnega računa, ·banka, ·kraj rojstva, ·naslov stalnega in začasnega prebivališča, ·stopnja in smer izobrazbe, ·poklic, kraj dela, ·naziv delovnega mesta, ·plačilni razred, ·tarifni razred, ·strokovna usposobljenost za opravljanje del - tečaji, seminarji, ·delovni čas, ·delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, ·delovna doba pri delodajalcu, ·vrsta zaposlitve ( nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), ·invalidnost, ·datum sklenitve delovnega razmerja, ·datum prenehanja delovnega razmerja, način, ·letni dopust, ·prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, ·prenehanja delovnega razmerja, ·status (štipendist, pripravnik), ·zdravniški in periodični pregledi, ·ime, priimek, EMŠO otrok, zavarovanih po zaposlenemu, otroci do 15 let starosti
 • Uporabniki zbirke: ·ZZZS, ·ZPIZ, ·Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ·Pooblaščeni delavci podjetja v skladu s sistemizacijo delovnih mest (referent za kadre, vodja kadrovske službe,).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni nosilci osebnih podatkov ( kadrovska služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. ·Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi itd.) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, te pa se hranijo skupaj z delavskimi knjižicami v zaklenjenih in varovanih omarah. ·Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. ·Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam