Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: D.S.U., DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN UPRAVLJANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 160
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1646877000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kontrole pristopa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja delovnih razmerij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DSU in fizične osebe, ki vstopajo v prostore DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje delovnih obveznosti, varovanje prostorov in opreme ter uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, status (zaposleni, gost), čas in kraj prehoda.
 • Uporabniki zbirke: - DSU d.o.o. Ljubljana - GIO d.o.o. Ljubljana - PARKS 1 d.o.o. Ljubljana - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (na primer inšpektor za delo, državni nadzorni organ, policija v uradnih primerih - vlomi, kraje, ipd.), osebni privolitvi posameznika ali delovnem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev in najemnikov stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ter pogodbena razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo in/ali dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: -DSU - Stanovanjski sklad RS - Slovenska odškodninska družba - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (inšpektorji, revizorji), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izobraževanja in usposabljanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja delovnih razmerij soglasja posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DSU in posamezniki, ki prejemajo obvestila o izobraževanjih in/ali se jih udeležujejo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja kot del razvoja kadrov, za statistična raziskovanja (letna poročila, posebna poročila – kot so poročila o kadrih in izobraževanju), segmentacijo udeležencev izobraževanj, obveščanje o izobraževanjih, vabila na dogodke, telefonsko in pisno anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo in/ali dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, izobrazba, poklic, delovno mesto, delodajalec, naslov, telefon, elektronska pošta, matična in/ali davčna številka, kontaktni naslovi in številke.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugi sorodni uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (inšpektorji, revizorji, ipd), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prejemnikih sejnin, nagrad in ostalih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja delovanja gospodarskih družb (ZGD)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje medsebojnih in pogodbenih obveznosti, statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, prebivališče, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o avtorskih in delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja avtorskih in podjemnih pogodb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, prebivališče, osebni račun
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (na primer Zavod za zaposlovanje, Statistični urad RS), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o članih nadzornega sveta DSU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja delovanja gospodarskih družb (ZGD) in deloma Vlade RS (imenovanja)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sestava nadzornega sveta in njegovo delovanje, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Razen tistih podatkov, ki se hranijo trajno, se podatki hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, prebivališče, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: -DSU - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (na primer Statistični urad RS), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o varstvu in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja varstva in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidence s področja varstva in zdravja pri delu: usposabljanje za varno delo in preizkusi praktičnega znanja, zdravstvene zahteve pri opisu tveganja na delovnih mestih, preventivni in periodični zdravstveni pregledi delavcev, poškodbe pri delu ter ostale zahteve ZVZD in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Razen tistih podatkov, ki se hranijo trajno, se podatki hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, izobrazba, delovna doba, delovno mesto, opis dela, zdravstvene omejitve pri delu, poškodbe pri delu, poklicne bolezni, zdravstveni pregledi, izobraževanje.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugi sorodni uporabniki (na primer inšpektor za delo), ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Kadrovske evidence zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja delovnih razmerij ter soglasja posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DSU in družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, informativne izračune pogojev za upokojitev ter prikaza delovne dobe, evidenco izrabe letnih dopustov, spremljanje delovne uspešnosti kariernega razvoja, podatki o zaposlitvah in delu, nagrajevanju, za statistična raziskovanja in pripravo poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Razen tistih podatkov, ki se hranijo trajno, se podatki hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo in/ali dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, prebivališče, izobrazba, delovna in zavarovalna doba, družinski člani, predhodne zaposlitve in delo, sklepi in pogodbe o delovnem razmerju, nagrade, disciplinski ukrepi, dokumenti iz delovnega razmerja, podatki vloge za zaposlitev, delovna uspešnost, podatki o delovnem mestu, neposredni vodja, zdravstveno stanje, zavarovanja, podatki o odsotnostih, izobraževanje, delovni čas, delovne zadolžitve.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugi sorodni uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidence o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja plač ter soglasja posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in izplačilo plače ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Razen tistih podatkov, ki se hranijo trajno, se podatki hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo in/ali dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, osebni račun, izobrazba, delovna doba, parametri za izračun plač, osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki k plači, drugi prejemki iz delovnega razmerja, obračuni, odtegljaji, kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugi sorodni uporabniki (na primer Davčna uprava), ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca prejemnikov sredstev na podlagi Stanovanjskega zakona

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon-173. člen, pogodbe, odločbe Ministrstva za okolje in prostor, pogodbena razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo in/ali dokler posameznik ne prekliče soglasja o obdelavi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: -DSU - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu (inšpektorji, revizorji,…), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja varovanja osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Oseba, ki je odgovorna za evidenco videonadzornega sistema, ter osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo podatke v evidenci videonadzornega sistema
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje prostorov in opreme ter uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejiteP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, čas in kraj ter namen vpogleda ter obdelave podatkov
 • Uporabniki zbirke: - DSU d.o.o. Ljubljana - Najemniki, kjer je vzpostavljen videonadzor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o razkritju okoliščin, ki bi lahko povzročile nasprotje interesa ter podatkov v zvezi z ugotavljanjem omejitev poslovanja s povezanimi osebami

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakoni in predpisi s področja varovanja osebnih podatkov (ZVOP-1) 59. in 60.člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Direktor/prokurist DSU, člani nadzornega sveta DSU, ožji družinski člani, družinski člani, kandidati za direktorja DSU, kandidati za nadzorni svet DSU, član drugega vodstvenega mesta v DSU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z 59. In 60.členom Zakona o SDH (ZSDH-1)
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, podatki o funkciji na D.S.U., d.o.o., za katero kandidirajo, podatki o funkciji na D.S.U., d.o.o., naziv organa, tip funkcije, opravljanje funkcije (poklicno, nepoklicno), podatek o lastniških deležih, delnicah in upravljavskih pravicah, ki jih ima oseba ali njegovi/njeni družinski člani, podatek o funkcijah oziroma delu, ki jih je oseba opravljala v preteklih petih letih ali jih še opravlja v osebah javnega ali zasebnega prava, podatek o dolgovih, obveznostih ali prevzetih jamstvih in danih posojilih, ki jih ima oseba ali njegovi/njeni družinski člani, v katerih ima več kot 25% lastniški delež, z navedbo višine zneskov in imen subjektov, s katerimi je v omenjenem dolžniškem ali upniškem razmerju, podatek, ali ima oseba, njegovi/njeni družinski člani ali subjekti, v katerih ima več kot 25% lastniški delež, neporavnane davčne obveznosti, druge okoliščine, ki bi lahko vplivale ali vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih/njenih nalog ali na njegovo/njeno osebno integriteto, podatek ali je oseba zakoniti zastopnik, član organa vodenja ali nadzora ali prokurist, nosilec podjema ali ima sam ali skupaj z ožjimi družinskimi člani več kot 5% delež v osnovnem kapitalu
 • Uporabniki zbirke: DSU d.o.o. Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do prostorov je varovan. Dostop do računalnikov je zaščiten z geslom, ročno vodeni podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi so določeni v internih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam