Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PINSS d.o.o.
Sedež ali naslov: Gradnikove brigade 6
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5433240000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH, DOBAVITELJIH IN KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, KUPCI, DOBAVITELJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGOD O ZAPOSLITVI IN IZVAJANJA DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠT., KRJA ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, TEL. ŠTEVILKE, MATIČNE ŠTEVILKE, OSEBNI DOHODKI
 • Uporabniki zbirke: PINSS d.o.o., ZZZS, ZPIZ, DURS, ZRSZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE PO KONČANEM DELOVNEM ČASZ ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POSLOVNI REGISTER AJPES, DAVČNI REGISTER
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam