Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VERMAT d.o.o.
Sedež ali naslov: LITIJSKA CESTA 45
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5606403000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti zobotehničnega laboratorija.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ostali osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, kontaktni podatki, podatki o zobnih obolenjih, rentgenske slike, podatki o delodajalcu oziroma izobraževalni ustanovi pacienta (naziv in sedež), podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih (za osebe mlajše od 18 let in za osebe, ki so v rednem procesu šolanja), podatki o plačniku zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposlene pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o strankah se hranijo v omarah v prostorih, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam