Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠIM LJUTOMER
Sedež ali naslov: Ormoška cesta 22
Poštna številka: 9240
Kraj: Lutomer
Matična številka: 5893054000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: - vstopni hodniki in prehodni ter etažni hodniki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci zavodu • koristniki športno rekreativnih prostorov zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v Zavodu ŠIM Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt Športna dvorana ŠIC Ljutomer, Grossmanova 7, 9240 Ljutomer je varovan s proti požarnim in proti vlomnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KORISTNIKOV STORITEV IN USLUG ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Koristniki telovadnic in drugih enot zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti zdravja in življenja uporabnikov telovadnic in fitnes centra • prilagoditev vadbenih p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum rojstva, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov Občutljivi osebni podatki: • Podatki o morebitnih zdravstvenih težavah ali zdravstvenih, medicinskih in drugih omejitvah koristnikov uslug zavoda pri njihovih aktivnostih v zavodu
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom razen v posebnih primerih zdravstvenemu osebju, ki bi nudilo prvo pomoč ali zdravstvena organizacija v kateri bi koristnik uslug telovadnic in fitnes centra iskal zdravniško pomoč ali se zdravil
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v zavodu ŠIM Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer, Sklepa direktorja zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v Zavodu ŠIM Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) • Objekt Športna dvorana ŠIC Ljutomer, Grossmanova 7, 9240 Ljutomer je varovan s proti požarnim in proti vlomnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam