Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELIKI FAKIN, d.o.o.
Sedež ali naslov: GREGORČIČEVA ULICA 24
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 3366766000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo), oziroma pogodba o pravnem in poslovnem svetovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje oziroma sklenile pogodbeno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja pravnega in poslovnega svetovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe oziroma 10 let po p
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, tel. št., št. faxa, naslov elektronske pošte, poklic, davčna št., matična št., št. TRR, plačilne liste, bančni izpiski, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o finančnem in nefinančnem premoženju, podatki o delodajalcu, podatki o zaposlitvi in finančnih dohodkih, podatki o neplačanih obveznostih, podatki o neprejetih terjatvah, podatki o storjenih prekrških oziroma storjenih kaznivih dejanjih, podatki o otrocih in ostalih vzdrževanih družinskih članih, podatki o dedovanju in zapuščinskih zadevah. Podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene in zaposlene osebe v podjetju Veliki fakin d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o strankah se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih upravljavca osebnih podatkov, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki se v elektronski obliki so zaščiteni z geslom za dostop. Podatki so v obliki datotek. Dostop do računalnika, ki je zaščiten z geslom, imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki pridobljeni na podlagi videonadzora se hranijo v videonadzornem sistemu v prostorih podjetja. Dostop do videonadzornega sistema imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki pridobljeni na podlagi posnetih telefonskih pogovorov se hranijo v na strežniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretji odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih in pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja pravnega in poslovnega svetovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe oziroma 10 let po preteku pogodbe o pravnem oziroma poslovnem svetovanju. Nato pa se na ustrezen način trajno uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, tel. št., št. faxa, naslov elektronske pošte, številka TRR, podatki o zaposlitevi, podatki o delodajalcu, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin. Podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene in zaposlene osebe v podjetju Veliki fakin d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o nasprotnih strankah se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih upravljavca osebnih podatkov, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki so v elektronski obliki so zaščiteni z geslom za dostop. Podatki so v obliki datotek. Dostop do računalnika, ki je zaščiten z geslom, imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam