Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dirindar distribucija
Sedež ali naslov: Senčna ulica 1
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 2097672000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Informativni podatki kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8.člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti prodaje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, telefon, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju in področni vodje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev so vodeni ročno. Osebni podatki, ki se vodijo v registratorju, se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni upravljalca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in področni vodje, ki zbirajo in obdelujejo podatke v zvezi s prodajo in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Informativni podatki vodij in področnih vodij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8.člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vodje, področni vodje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Usmerjanje in vodenje oseb do poslovnih uspehov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka, telefon, EMŠO, osebni ali transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki vodij in področnih vodij so vodeni ročno. Osebni podatki se nahajajo v registratorju, ki se hrani v zaklenjeni omari v pisarni upravljalca. Dostop imajo le pooblaščeni delavci, ki zbirajo in obdelujejo podatke in so podpisali izjavo o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam