Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Veterina Gorica d.o.o.
Sedež ali naslov: Pri Hrastu 18
Poštna številka: 5000
Kraj: Nova Gorica
Matična številka: 1305735000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna, kraj rojstva, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstevno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in oinvalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v akterih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka se hrani v zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca cepljenih psov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki oz. imetniki psov, ki so bili cepljeni proti steklini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpoljnevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti glede cepljenja proti kužnim boleznim, izvajanje javne veterinarske službe, izvajanje koncesijske pogodbe, vodenje dokumentacije zaradi zatiranja stekline
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: MKGP, VURS, Antirabične ambulante
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski oblik; dostop na podlagi gesla
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se povezuje z uradno zbirko VURS-a
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Register rejcev živali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zdravljenj posamezne živali, preventivnih posegov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Veterina Gorica, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki, dostop z geslom in v obliki kartoteke. Kartoteke se hranijo v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen, pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam