Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FARCOM d.o.o.
Sedež ali naslov: ZAPRTA ULICA 6
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 5760879000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti prodaje zdravil in ortopedskih pripomočkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 2 leti, nato pa se uničijo na ustrezen način.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, kontaktni podatki (telefonska številka), podatki iz diagnoze, podatki o zdravstvenem stanju, boleznih in poškodbah, podatki o predpisanih zdravilih in ortopedskih pripomočkih, podatki o zdravstvenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki se hranijo v skladišču, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe. Podatki, ki se hranijo na računalniku so zaščiteni z geslom. Geslo za dostop imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o kupcih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nepremičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti prodaje nepremičnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler je to potrebno za opravljanje dejavnosti, nato pa se v zakonsko predpisanem roku uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, kontaktni podatki (telefonska številka), podatki o nepremičninah in parcelah.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki se hranijo v skladišču, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe. Podatki, ki se hranijo na računalniku so zaščiteni z geslom. Geslo za dostop imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam