Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojana Hočevar - Frantar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Odvetnica Bojana Hočevar - Frantar
Sedež ali naslov: Prešernova 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1296540000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi osebne privolitve posameznika, pooblastila - pogodbenega razmerja, 10. člena Zakona o odvetništvu ali 26. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pooblastijo odvetnico za zastopanje v pravnih postopkih in za opravo drugih dejanj; osebe, ki jih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zastopanje stranke v okviru opravljanja odvetniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju zastopanja stranke v skladu s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, številka TRR računa, telefonska številka, zaposlitev, lastništvo premičnin in nepremičnin, vrednostnih papirjev, deležev v družbah, zdravstveno stanje – telesno, duševno.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izvajajo se vsi postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov na način, da je dostop do zavarovanih osebnih podatkov omogočen samo odvetnici in pooblaščenim osebam, ki jim je bil dostop s strani odvetnice posebej odobren. Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Takega zastopnika za to zbirko ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam