Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA POLJČANE BENJAMIN BAUMAN, MAG.FARM.
Sedež ali naslov: BISTRIŠKA CESTA 60
Poštna številka: 2319
Kraj: POLJČANE
Matična številka: 239636000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PACIENTOV, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA RECEPT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI,KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA RECEPT
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno): RAZLIČNO-GLEDE NA ZAKON IN VRSTO PODATKA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): OMEJITEV VPOGLEDA (NA PACIENTOVO ZAHTEVO) V ZAPISANE PODATKE NA KZZ O PREJETIH ZDRAVILIH
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, ZZZS ŠTEVILKA, REG. ŠT., PODLAGA ZAVAROVANJA, ŠIFRA ZAVAROVANJA,POLICA DODATNEGA ZDRAV. ZAVAROVANJA IN NJENA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ŠIFRA IN KOLIČINA PREDPISANEGA ZDRAVILA NA RECEPT.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA D.V.Z., ADRIATIC D.D., TRIGLAV ZDRAV. ZAVAROVALNICA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZAVAROVANJA OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 21. 12. 2009 IZDALA LEKARNA POLJČANE BENJAMIN BAUMAN, MAG.FARM..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): EVIDENCE ZZZS IN ZAVAROVALNI PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam