Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDENTA d.o.o.
Sedež ali naslov: Šercerjeva ulica 7
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 6366490000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namene opravljanja zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se bodo hranili dokler bo to potrebno za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti, po prenehanju uporabe pa se bodo po zakonsko predvidenem obdobju ustrezno uničili.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, kontaktni podatki (telefonska številka), podatki o zobnih obolenjih, podatki o bolniških odsotnostih, podatki o delodajalcu oziroma izobraževalni ustanovi pacienta (naziv in sedež), podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih (za osebe mlajše od 18 let in za osebe, ki so v rednem procesu šolanja), podatki o plačniku zdravstvenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Darinka Jelen, dr. stom., Marko Jelen, dr. stom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke v katerih so osebni podatki o pacientih se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki se hranijo na računalniku so zaščiteni z geslom. Dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam