Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA PANORAMA D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA ANDREJA BITENCA 68
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1993801000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA SKLENJENIH POGODB O ZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, KRAJ, POKLIC, DELOVNO MESTO, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, VELJAVNOST POGODBE, DELOVNI ČAS, DATUM POGODBE O ZAPOSLITVI, DATUM NASTOPA DELA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJAVCA, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DAVČI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V OSEBNI MAPI DELAVCA. PROSTORI, OMARE IN MIZA, V KATERI SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. DOSTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU JE ZAŠČITEN Z GESLOM. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČNI DELAVCI UPRAVLJAVCA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOMNEVNI STORILCI KAZNIVEGA DEJANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE VODENJA EVIDENC, IZVAJANJE NALOG NA PODLAGI ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZNANITEV KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI (NASLOVNIK SPOROČILA, DATUM SPOROČILA), ZNANI PODATKI O KAZNIVEMENJU, DOMNEVNEM STORILCU KAZNIVEGA DEJANJA (OSEBNO IME, ROJSTNI PODATKI, ZAČASNO ALI STALNO BIVALIŠČE)
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI V PODJETJU, MINISTRSTVO RS ZA NOTRANJE ZADEVA-INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE, NA ZAHTEVO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PRAVNO PODLAGO V ZAKONU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OMARI V PISARNI UPRAVLJAVCA. PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIKI V KATERIH SE NAHAJAJO PODATKI SO ZAŠČITENI Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZADRŽANIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VARNOSTNIKI, ZADRŽANE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE VODENJA EVIDENC, IZVAJANJE NALOG NA PODLAGI ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VARNOSTNIK (OSEBNO IME, ŠT. SLUŽBENE IZKAZNICE, FIRMA IN SEDEŽ IMETNIKA LICENCE, PRI KATEREM JE ZAPOSLEN) ZADRŽANA OEBA (OSEBNO IME, ROJSTNI PODATKI, ZAČASNO ALI STALNO BIVALIŠČE), RAZLOG ZADRŽANJA, ČAS IN KRAJ ZADRŽANJA, ČAS OBVEŠČANJA POLICIJE, ČAS PREDAJE ZADRŽANE OSEBE POLICIJI, MOREBITNE TELESNE POŠKODBE, UPORABA SREDSTEV ZA VKLEPANJE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI V PODJETJU, MINISTRSTVO RS ZA NOTRANJE ZADEVE-INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE, NA ZAHTEVO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PRAVNO PODLAGO V ZAKONU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OMARI V PISARNI UPRAVLJAVCA. PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIKI V KATERIH SE NAHAJAJO PODATKI SO ZAŠČITENI Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O UPORABI FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VARNOSTNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE VODENJA EVIDENC, IZVAJANJE NALOG NA PODLAGI ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VARNOSTNIK, KI JE FIZIČNO SILO UPORABIL OZ. SREDSTVA ZA VKLEPANJE (OSEBNO IME, ROJSTNI PODATKI, EMŠO, ŠT. SLUŽBENE IZKAZNICE, FIRMA IN SEDEŽ IMETNIKA LICENCE, PRI KATEREM JE ZAPOSLEN), RAZLOG, NAČIN, KRAJ IN ČAS UPORABE FIZIČNE SILE OZ. SREDSTEV ZA VKLEPANJE, OBVEŠČANJE POLIIJSKE POSTAJE, MOREBITNE TELESNE POŠKODBE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI V PODJETJU, MINISTRSTVO RS ZA NOTRANJE ZADEVE-INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE, NA ZAHTEVO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PRAVNO PODLAGO V ZAKONU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OMARI V PISARNI UPRAVLJAVCA. PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIKI V KATERIH SE NAHAJAJO PODATKI SO ZAŠČITENI Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam