Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BARBARA CEMIČ OSTRELIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA BARBARA CEMIČ OSTRELIČ, DMS
Sedež ali naslov: KOVINARSKA ULICA 11
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 2355108000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV/BOLNIKOV PATRONAZNE ZDRAVSTRVNE NEGE (PATRONAŽNI KARTON)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAZNE ZDRAVSTVENE NEGE (BOLNIKI/VAROVANCI) NA PODROCJU TERENA ZA KATEREGA IMAM KONCESIJO S STRANI OBČINE BREŽICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONANEGA VARSTVA KONTINUITETA ZDR. NEGE, SKRB ZA ZDRAVJE VAROVANCEV, UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OSNOVNEGA ZDR.ZAVAROVANJA DO ‘ATRONAZNEGA VARSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VEUAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIIMKI VAROVANCEV IN DRUŽINSKIH ČLANOV NASLOV DATUM ROJSTVA, POKUC IZOBRAZBA STATUS ZDR.STANJE, SOC.STANJE NEG.DIGNOZE IN INTERVENCIJE, KARTONI A SPECIFIČNE SKUPINE( DOJENČEK, NOSEČNICA, OTROČNICA, STAROSTNIK, KRONIČNI BOLNIK)
 • Uporabniki zbirke: VAS NAZIV, ZZZS, ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABISKE NEGE SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA, KI JE VES ČAS NEDOSTOPEN TRETJI OSEBI, OGNJEVARNA IN ZAKLENJENA KARTOTEČNA OMARA, Z GESLI ZAŠČITEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDR.ZAVAROVANJEM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam