Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Sedež ali naslov: ŠMARJETA 66
Poštna številka: 8220
Kraj: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Matična številka: 2241161000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - DELAVCI V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE KADROVSKIH MAP ZA ZAPOSLENE
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, POKLIC, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VRTCIH, PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV ZA PROGRAM VRTCA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PODATKI O STARŠIH (IN OTROCIH), KI UVELJAVLJAJO ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDAJA ODLOČBE O PLAČILU STORITEV VRTCA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, PODATKI O DRUŽINSKIH DOHODKIH, ŠTEVILKA TRR DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PRORAČUNKSA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN, ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA, PRAVILNIK O IZPLAČILU SEJNIN IN DENARNIH NADOMESTIL
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - PORABNIKI PRORAČUNSKIH SREDSTEV - S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE (NPR. VLOGE ZA KMETIJSKE SUBVENCIJE IPD. ODVISNO OD NASLOVA IZPLAČILA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PLAČILO SUBVENCIJ SKLADNO S POGODBO, ODLOČBO.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, LETO ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE, ŠTEVILKA TRR, LASTNIŠTVO PARCEL, POKLIC, DAVČNA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O OBRAMBI, ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI NESREČAMI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČBNE OSEBE, KI SO UDELEŽENE V POSTOPKIH ZAŠČITE ION REŠEVANJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCE ZAPRIMER NARAVNE NESREČE IN S TEM V ZVEZI AKTIVIRANJE CIVILNE ZAŠČITE IN ŠTABA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, KRAJ IN OBČINA ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE, STOPNJA IZOBRAZBE, POKLIC, ZAPOSLITEV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, UORAVA rs ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE NOVO MESTO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. REGISTER FIZIČNIH OSEB V OBČINI (GLAVNA PISARNA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE GLAVNE KNJIGE ZADEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, LETO ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANIH OSEB BREZ PREMOŽENJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ODLOČBA O PLAČEVANJU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): 5 LET
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VLAGATELJEV VLOG NA OBČINSKE JAVNE RAZPISE - KMETIJSTVO

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRAVILNIK O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ODLOČBA O PREJETIH SREDSTVIH IZ NASLOVA JAVNEGA RAZPISA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, MID KMETIJE
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA VLOG - PRISPEVEK ZA NOVOROJENCE

 • Pravna podlaga (neobvezno): SKLEP O ENKRATNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZPLAČILO ENKRATNE DENARNE POMOČI
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRR
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA OBČANOV V DOMOVIH ZA OSTARELE

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: MESEČNA DOPLAČILA OSKRBNINE DOMOVOM ZA OSTARELE
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA OBDAROVANJA OTROK - VESELI DECEMBER

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBDAROVANJE OTROK
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA IZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, DELOVNIH TELES IN KOMISIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI, STATUT OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SKLICI SEJ, NAKAZOVANJE SEJNIN IN NADOMESTIL
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, KRAJ IN OBČINA ROJSTVA, STALNO PREBIVALIŠČE, STOPNJA IZBOBRAZBE, POKLIC, ZAPOSLITEV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRR
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA - ZEMLJIŠKA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI, ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI, ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI SO LASTNIKI ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PREGLED ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA V OBČINI ZA RAZNE ZADEVE, KI SE NANAŠAJO NA ZEMLJIŠKOKNJIĆNO POLITIKO (CERTIFICIRAN DOSTOP DO ZEMLJIŠKE KNJIGE)
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): 7
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, LASTNIŠTVO PARCEL
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): URADNA ZEMLJIŠKA K NJIGA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA - NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI SO LASTNIKI PARCEL V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDAJANJE ODLOČB O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, MATIČNA ŠTEVILKA, STALNO PREBIVALIŠČE, LASTNIŠTVO PARCEL, OBJEKTOV
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, DAVČNI URAD NOVO MESTO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DAVČNI URAD NOVO MESTO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA - ZEMLJIŠKI KATASTER

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZEMLJIŠKEM KATASTRU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, LASTNIKI PARCEL NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE IN REŠEVANJE ZADEV S PODROČJA ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA UREJANJA ZADEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, STALNO PREBIVALIŠČE, LASTNIŠTVO PARCEL
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): JAVNI ZEMLJIŠKI KATASTER
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA - ODMER AKOMUNALNEGA PRISPEVKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI NAMERAVAJO GRADITI NA PARCELAH NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, LASTNIŠTVO PARCEL
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI OBČINSKE UPRAVE SO VAROVANI Z ALARMNIM SISTEMOM, RAČUNALNIKI Z GESLI. POSTOPKI IN UKREPI SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, S ŠT. 007-0010/2009, Z DNE 1.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam