Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZDENKA KERNULC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA ZDENKA KERNULC DIPL. MED. SES.
Sedež ali naslov: DALMATINOVA ULICA 13
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 2355094000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV / BOLNIKOV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE (PATRONAŽNI KARTON)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE (BOLNIKI / VAROVANCI) NA PODROČJU TERENA ZA KATEREGA IMAM KONCESIJO S STRANI OBČINE BREŽICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONAŽNEGA VARSTVA, KONTINUITETA ZDRAV. NEGE, SKRB ZA ZDRAVJE VAROVANCEV, UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OSNOVNEGA ZDRAV. ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNEGA VARSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VELJAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIMKI VAROVANCEV IN DRUŽINSKIH ČLANOV, NASLOV, DATUM ROJSTVA, POKLIC, IZOBRAZBA, STATUS, ZDRAV. STANJE, SOCIALNO STANJE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN INTERVENCIJE, KARTONI ZA SPECIFIČNE SKUPINE ( DOJENČEK, NOSEČNICA, OTROČNICA, STAROSTNIK, KRONIČNI BOLNIK)
 • Uporabniki zbirke: VAŠ NAZIV, ZZZS, ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA, KI JE VES ČAS NEDOSTOPEN TRETJI OSEBI, OGNJEVARNA IN ZAKLENJENA KARTOTEČNA OMARA, Z GESLI ZAŠČITEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDRAV. ZAVAROVANJEM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam