Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Vesna ihtarič s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Frizerski atelje "VESNA"
Sedež ali naslov: Črešnjevci 51 a
Poštna številka: 9250
Kraj: Gornja Radgona
Matična številka: 1289292000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEO NADZOR, ki zajema lokacije: Glavni vhod na parkirišče, parkirišče za stranke in parkirišče službenega vozila

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v obratovalnici. Obiskovalci obratovalnice, stranke in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje arstva osebnih podatkov, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis-slika. Datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku ali sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili sklepa samostojne podjetnice o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v obratovalnici Frizerski atelje "Vesna", Vesna Rihter s.p., Črešnjevci 51a, 9250 Gornja Radgona ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP (Ur.L.RS št. 94-2007, uradno prečiščeno besedilo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se en posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam