Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M2M S D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠMARSKA CESTA 7C
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 3388310000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca plačilnega prometa s tujino, Video posnetki poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vplačniki denarnih sredstev in prejemniki denarnih sredstev, zaposleni delavci, pogodbeni delavci, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plačilni promet s tujino, varovanje premoženja, varovanje ljudi, varovanje podatkov, nadzor dostopa in izstopa, varovanje poslovne skrivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): največ 5 let in največ 6 mesecev za videoposnetke
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) ime in priimek pošiljatelja sredstev, naslov stalnega prebivališča pošiljatelja sredstev, kraj stalnega prebivališča pošiljatelja sredstev, št. osebnega dokumenta pošiljatelja sredstev, država pošiljatelja sredstev, fotokopija osebnega dokumenta pošiljatelja sredstev, ime in prrimek prejemnika sredstev, naslov stalnega prebivališča prejemnika sredstev, kraj stalnega prebivališča prejemnika sredstev, država prejemnika sredstev, ime in naslov banke prejemnika sredstev, videoposnetek fizičnih oseb, opremljen z datumom in uro posnetka
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, poslovne banke, Banka Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Izven delovnega časa je prostor varovan z alarmno napravo. Podatki v pisni obliki se hranijo v zaklenjeni omari. Prostori so neprestano pod videonadzorom. Dostop v poslovni prostor kjer se izvaja dejavnost je blindiran. Postopki in ukrepi so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2009 izdal direktor Irena Račnik
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam