Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za DNK analize
Sedež ali naslov: Tržaška 132
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1661396000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bruto plača, neto plača, prispevki, nadomestila (prevoz, malica), druge individualne ugodnosti (mobilni telefoni, avto,...), regresi, nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Podatke posredujemo uporabnikom, ki imajo podlago v zakonu, oz. v skladu z ZVOP-1. Kontek d.o.o., Lava 7, Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V omari prostora, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z ostalimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti in občutljivosti podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): max. 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka (samo pravne osebe), biometrični podatek
 • Uporabniki zbirke: Podatki se posredujejo samo uporabnikom, ki imajo podlago v zakonu oziroma v skladu z ZVOP1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se hranijo podatki se izven delovnega časa zaklepa. Papirni listi se hranijo v ognjevarni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omenjeni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delavnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu ZEPDSV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodba o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Število opravljenih ur (mesec,dan), nadure (mesec,dan), vrsta opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: Podatke posredujemo uporabnikom, ki imajo podlago v zakonu, oz. v skladu z ZVOP-1. Kontek d.o.o., Lava 7, Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V omari prostora, ki se izven delavnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z ostalimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodba o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, pošta, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, kopija potrdila o izobrazbi, usposabljanja (kopija), zdravniška ocena, obrazec M1.
 • Uporabniki zbirke: Podatke posredujemo uporabnikom, ki imajo podlago v zakonu, oz. v skladu z ZVOP-1. Kontek d.o.o., Lava 7, Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V omari prostora, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z ostalimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam