Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SREČKO BLAŽINČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLAS-TIP SREČKO BLAŽINČ s.p.
Sedež ali naslov: Jesenice 12f
Poštna številka: 8261
Kraj: JESENICE NA DOLENJSKEM
Matična številka: 5082493000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov(ur.l. RS, 86/04) 77.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in stranke, ki vstopajo v poslovni prostor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika zaposlenega oz. strank, ki se nahajajo v poslovnem prostoru, datum in čas vstopa in izstopa iz poslovnega prostora.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni preko izvajajna z videonadzorom se ne posredujejo uporabnikom, razen v izjemnih primerih, ko lahko uporabniki na podlagi zakonskih ali drugih pravnih podlagah zahtevajo te podatke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki videonadzornega sistema se hranijo v zaklenjenih poslovnih prostorih samostojnega podjetnika na Jesenicah 12f, 8261 Jesenice na Dolenjskem. Prostori, kjer se evidenca nahaja se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v prostoru ni pooblaščenih delavcev. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čelna Zakona o varstu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam