Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center urbane kulture Kino Šiška
Sedež ali naslov: Trg prekomorskih brigad 3
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3313069000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev v Centru urbane kulture Kino Šiška

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni delavci v Centru urbane kulture Kino Šiška
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic iz pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje drugih pravic in dolžnosti zaposlenih iz delovnega razmerja, statistični nameni v kontekstu izpolnjevanja obveznosti do ustanoviteljev in financerjev
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju delovnega razmerja v Centru urbane kulture Kino Šiška
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, poklic, izobrazba, status invalidne osebe, delovne naloge, zdravstveno stanje, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra urbane kulture Kino Šiška, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Ljubljana, Zavarovalnica Triglav d.d., Kapitalska družba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v ognjevarni zaklenjeni omari v požarno zavarovanih prostorih uprave Centra urbane kulture Kino Šiška, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop do zbirke v elektronski obliki je zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oseb, vabljenih na prireditve Centra urbane kulture Kino Šiška

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so vabljene na prireditve Centra urbane kulture Kino Šiška, na praznične svečanosti, koncerte, modne revije, literarne večere, izdaje pomembnejših publikacij, otvoritve razstav in ostale prireditve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje in vabljenje oseb za prireditve in ostale pomembnejše dogodke v Centru urbane kulture Kino Šiška.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, zaposlene v Centru urbane kulture Kino Šiška
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v protipožarno zavarovanih prostorih uprave entra urbane kulture Kino Šiška. Dostop do evidence v elektronski obliki je zavarovan z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz evidence o osebah, vabljenih na premiere, niso povezani s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pravnih in fizičnih oseb, ki jih Center urbane kulture Šiška vabi k sodelovanju (javno povabilo)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki jih vabimo k sodelovanju na prihodnjih prireditvah v Centru urbane kulture Kino Šiška.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje in vabljenje oseb za morebitno poslovno sodelovanje s Centrom urbane kulture Kino Šiška
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Centru urbane kulture Kino Šiška - producent, poslovna sekretarka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca je shranjena v protipožarno zavarovanih prostorih uprave Centra urbane kulture Kino Šiška. Dostop do evidence v elektronski obliki je zavarovan z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz evidence o osebah, vabljenih na premiere, niso povezani s podatki iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam