Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PERSONAL, DETEKTIVSKA DEJAVNOST - TANJA BRGLES, ZASEBNI DETEKTIV
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šuštarjeva kolonija 25, 1420 Trbovlje
Naziv ali firma: PERSONAL, DETEKTIVSKA DEJAVNOST - TANJA BRGLES, ZASEBNI DETEKTIV
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pooblastil o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1) Ur. l. 017/2011, člen 45/2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, pravne in fizične osebe o katerih se poizveduje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe oz. pooblastila o detektivskih storitvah
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, ime poslovnega subjekta in njegovega zastopnika, naslov fizične osebe, firma in sedež pravne osebe, podatki o pooblastilu opravljanja detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve oz. preklica pooblastila). Podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena ZZD-1 in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Detektiv
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Detektivka Tanja Brgles, Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDD-1 Ur.l. RS 017/2011 člen 45/3
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, pravne in fizične osebe o katerih se poizveduje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev naročila pooblastila oziroma pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od vnosa podatka v evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o pooblastilu (številka, datum) na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo. Podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča), podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe) o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc).
 • Uporabniki zbirke: Detektiv
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in o načinu varovanja osebnih podatkov pri oprvaljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Detektivka Tanja Brgles, Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam