Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Altaira, d.o.o.
Sedež ali naslov: Ciril Metodova 44
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2234424000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank podjetja Altaira, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/Kupci podjetja Altaira, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje medsebojnih pogodbenih obveznosti in za arhiv strank
 • Rok hrambe (neobvezno): Za ves čas poslovanja družbe Altaira, d.o.o. oz. do izrecne pisne prepovedi stranke
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni datum, naslov, poštna številka, kraj, številka mobilnega telefona, številka stacionarnega telefona (neobvezno) in e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Pravnim osebam (našim pogodbenim parterjem) se posredujejo zgolj delni osebni podatki naših strank (glede na vsebino storitev) in sicer samo tisti, ki so nujno potrebni za izpolnitev medsebojne pogodbe. Te pravne osebe so turistične in potovalne agencije, letalski prevozniki, hoteli, konzulati in zavarovalne družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.12.2008 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov podjetja Altaira, d.o.o. se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Altaira, d.o.o., Ciril Metodova 44, 9000 Murska Sobota
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam