Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Cereja d.o.o
Sedež ali naslov: Opekarska 7/B
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5571561000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidence se vodijo na osnovi veljavne zakonodaje s področja zdravstva, s privolitvijo pacientk o izbiri zdravnika, o čemer podpišejo izjavo. Vodimo evidenco izvidov, ki jih hranimo v kartotekah in deloma v elektronski obliki.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi pacienti, ki pridejo v Diagnostični center.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki služijo za namene zdravljenja, diagnostike in preventive pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton še 10 let po smrti, izvidi nuhalne svetline se izločijo po rojstvu zdravega otroka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki o pacientu: ime in priimek,datum rojstva, podatki prenešeni iz kartice zdravstvenega zavarovanja, zaposlitev. Občutljivi osebni podatki: zdravstveni podatki, ki jih potrebujemo za diagnostiko, načrtovanje in vodenje zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik, ki obravnava pacienta, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno varstvo RS,Zdravniška zbornica RS, lekarne in zdravstvene ustanove, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi pacientk.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni. Kartorečna zbirka podatkov oz. podatki pripravljeni ročno, so shranjeni v ognjevarnih omarah, ki so dostopne le zaposlenim, prostori, kjer se nahajajo, pa so izven delovnega časa zaklenjeni. Elektronski podatki so varovani z računalniškim geslom za zagon programov, ki vsebujejo te podatke. V prostorih Diagnostičnega centra so nameščene protivlomne in protipožarne alarmne naprave, ki so izven delovnefa časa povezane z varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam