Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Verdikon d.o.o., Kranj
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 24 a
Poštna številka: 4000 Kranj
Kraj: Kranj
Matična številka: 1846868000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99) , Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS št. 87/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo predhodne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo; osebe – zaposleni, ki opravljajo obdobne usmerjene zdravs
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za zdravstveno oceno delazmožnosti - Za zdravstveno oceno zmožnosti za opravljanje vozniškega izpita - Za zdravstveno oceno sposobnosti športnika - Za zdravstveno oceno primernosti za nošnjo orožja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; EMŠO za kandidate za voznike vseh kategorij in za kandidate za nošnjo orožja; osebna anamneza; socialna anamneza; družinska anamneza; delovna anamneza; objektivni izvidi; nevrološki status; diagnoza; mnenje zdravnika specialista MDPŠ; naziv, naslov in davčna številka delodajalca, kadar ta napoti osebo na zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni delavci zaposleni v družbi - Obvestilo o izvidih zdravstvenega pregleda se osebi izroči osebno, če to ni mogoče, se pošlje osebi priporočeno na domači naslov, z namenom, da jih le ta odnese k svojemu osebnemu zdravniku, ki jih vloži v zdravstveni karton. - Zdravstvena ocena delazmožnosti se posreduje delodajalcu, ki je delavca napotil na zdravstveni pregled - Kandidatom za voznike se zdravniško spričevalo o zmožnosti izroči osebno - Pri športnih pregledih se zdravstveni karton izroči pregledani osebi osebno - Mnenje o sposobnosti za nošnjo orožja se pošlje na Upravno enoto, pristojno za izdajo orožne listine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Medicinska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni kartotečni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v ordinacijo je nezaposlenim prepovedan, če v njej ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v ordinaciji, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v ordinaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o osebnih podatkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06) - Zakon o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kranj - Vzdrževani družinski člani zaposlenih v Verdikon d.o.o., Kranj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za obračun plač - Za poročanja in obračune, ki so predpisani z zakonom - Za potrebe notranje statistike
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: - Ime in priimek - Datum rojstva - Naslov stalnega ali začasnega prebivališča - EMŠO - Kraj rojstva - Državljanstvo - Izobrazba - Davčna številka - Številka transakcijskega računa - Delovna knjižica - Pogodba o zaposlitvi - Podatki o kreditih
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v podjetju - Pogodbeni računovodski servis - Davčna uprava - ZPIZ - AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru. Del podatkov se hrani pri pooblaščenem računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Računovodske in kadrovske evidence

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99) - Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS št. 87/02) - Računovodski in davčni zakoni in predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kran
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za obračun plač - Za izdajo in plačevanje računov - Za poročanja in obračune, ki so predpisani z zakonom - Za potrebe notranje statistike
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se harnijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: - Ime in priimek - Datum rojstva - Naslov prebivališča - EMŠO - Davčna številka - Številka transakcijskega računa - Delovna knjižica - Podatki kreditih Podatki o delodajalcih, ki napotijo osebe na zdravstveni pregled: - Naziv, naslov in davčna številka Podatki o osebah, ki so samoplačniki zdravstvenih storitev - Naziv, naslov in davčna številka Podatki o zunanjih sodelavcih, ki opravljajo zdravstvene preglede: - Naziv, naslov,davčna številka, številka transakcijskega računa Podatki, ki zadevajo stroškovno knjigovodstvo (podatki o dobaviteljih) - Naziv, naslov,davčna številka, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v podjetju - Davčna uprava - ZPIZ - AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru. Del podatkov se hrani pri pooblaščenem računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pogodbenih sodelavcev, ki imajo dostop do osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci pri opravljanju storitev in vzdrževanju programske in strojne opreme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za plačevanje prejetih računov - Za potrebe notranje evidence in statistike - Za določitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti, določene v pogodbi
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv - naslov - davčna številka - številka transakcijskega računa - sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v podjetju - Pooblaščeni računovodski servis - Pogodbeni sodelavci pri opravljanju storitev in vzdrževanju programske in strojne opreme - MF DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru. Del podatkov se hrani pri pooblaščenem računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kranj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za obračun plač - Za poročanja in obračune, ki so predpisani z zakonom - Za potrebe notranje statistike
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj število opravljenih ur - skupaj število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme organizacije - ure letnega dopusta - ure počitka ob praznikih - ure odsotnosti z nadomestilom plače - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje - ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - podatki o izplačanih plačah - podatki o prejemkih delavcev (jubilejne nagrade, regres, dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje) - podatki o izplačilu iz naslova udeležbe na dobičku - številka transakcijskega računa - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v podjetju - Pogodbeni računovodski servis - Davčna uprava - ZPIZ - ZZZS - AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru. Del podatkov se hrani pri pooblaščenem računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejoz uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kranj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun plač - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - poročanja in obračune, ki so predpisani z zakonom - potrebe notranje statistike
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek - EMŠO - rojstni podatki - naslov stalnega ali začasnega prebivališča - izobrazba - poklic - delovno mesto - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v podjetju - Pogodbeni računovodski servis - Davčna uprava - ZPIZ - ZZZS - AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru. Del podatkov se hrani pri pooblaščenem računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kranj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. Osebni podatki o delavcu: - ime in priimek - EMŠO - rojstni podatki - naslov stalnega ali začasnega prebivališča - izobrazba - poklic - delovno mesto - trajanje zaposlitve - dejavnost organizacije b. Podatki v zvezi s poškodovanim delavcem: - ustreznost strokovne izobrazbe - čas (število let) opravljanje dela pred poškodbo - število ur dela na dan poškodbe - koliko ur je delal dan pred poškodbo - ali je bil poškodovan med rednim delom - ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu - ali je delovno mesto nevarno - ali je delovno mesto tehnično zavarovano - ali so bila uporabljena zaščitna sredstva - specifična aktivnost v času nezgode c. Podatki v zvezi s poškodbo - kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, čas) - kje se je poškodba pripetila (na delu, na poti na/z dela, na službeni poti) - kraj nezgode (ulica, hišna številka, pošta, kraj) - delovno okolje - delovni proces - število umrlih na kraju dogodka - število poškodovanih na kraju dogodka - oblika – zunanji vzrok poškodbe - vzrok – materialni povzročitelj poškodbe - opis poškodbe - vrsta poškodbe (lažja/težja) - poškodovani del telesa - ali je bila nudena prva pomoč - pričakovano število dni trajanja bolniškega staleža d. Podatki o očividcu -priimek in ime - stalno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe v podjetju - Zavod za varstvo pri delu - Inšpektorat za delo - Osebni zdravnik - Pooblaščeni varnostni inženir
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. List št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Verdikon d.o.o., Kranj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih in pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. Podatki o stavkah; Podatki o delodajalcu: - ime delodajalca - naslov - matična številka - davčna številka - šifra dejavnosti - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih; Podatki o organizatorju stavke: - naziv organizatorja; Podatke o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno - število delavcev, ki se neposredno sodelovali v stavki - razlogi za stavko - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene vse druge oblike razreševanja delovnih sporov 8pomirjanje, arbitraža) - trajanje stavke - število izgubljenih delovnih dni - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec - ocena rezultatov stavke b. Podatki o arbitražah delovnih sporov; Podatki o delodajalcu: - ime delodajalca - naslov - matična številka - davčna številka - šifra dejavnosti - ime kolektivne pogodbe in šifra - število zaposlenih; Podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije - naslov sindikalne organizacije - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; Podatki o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora - razlogi za delovni spor - ali je bil spor rešen s pomočjo arbitraže
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju - Inšpektorat za delo - ZPIZ - MF DURS - ZZZS - Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Družba je najemnica prostorov. Najemodajalec zagotavlja varnostno službo, ki varuje objekt 24 ur. Vhod v objekt, kjer se nahajajo poslovni prostori, je nadzorovan z varnostno kamero, prav tako okna, ki niso neposredno vidna iz varnostnikovih prostorov. V vseh prostorih so nameščeni požarni alarmi. Kadrovska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni omari, v zaklenjenem prostoru. Vstop v prostor je nezaposlenim prepovedan, če v njem ni nikogar od zaposlenih. Kadar ni nikogar od zaposlenih v prostoru, se prostor zaklepa. Del podatkov je shranjen v računalniški bazi podatkov, dostop je mogoč z geslom. Računalnik se nahaja v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam