Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LKB VERTRIEBS-GESELLSCHAFT.M.B.H., distribucija in zastopanje, podružnica Ljubljana
Sedež ali naslov: Pod hruško 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2229552000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene poslovanja in za namene prodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se po prenehanju uporabe uničijo v zakonsko določenem roku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kontaktne osebe, naziv podjetja, telefonska številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: direktor podjetja LKB VERTRIEBS-GESELLSCHAFT.M.B.H., distribucija in zastopanje, podružnica Ljubljana; - zaposleni v podjetju LKB VERTRIEBS-GESELLSCHAFT.M.B.H., distribucija in zastopanje, podružnica Ljubljana; - lastnik LKB Vertriebs GmbH, Avstrija; - prokuristi podjetja LKB VERTRIEBS-GESELLSCHAFT.M.B.H., distribucija in zastopanje, podružnica Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni tako, da onemogočajo dostop nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne obstajajo povezane zbirke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ne obstaja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam