Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MBI Marketingberatung International d.o.o.
Sedež ali naslov: Železna cesta 16
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5729459000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zavarovalcev in zavarovancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci, zavarovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Shranjevanje osebnih podatkov, potrebnih za posredovanje ponudb zavarovalnicam, reševanje reklamacij, zaostankov in stornacij, servisiranje strank
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka ponudbe, številka police, ime in priimek zavarovanca in zavarovalca, datum rojstva, državljanstvo, davčna številka, spol, telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivanja, poklic, dejavnost, družinski stan, podatki o osebnem dokumentu, TRR, začetek in konec zavarovanja, višina premije, način plačevanja premije, dinamika, izbira portfelja, podatki o izkušnjah in poznavanju področja naložb ter o finančnem stanju, zdravstveno stanje zavarovanca, višina in teža zavarovanca, upravičenci v primeru smrti ali doživetja, podatki o sklenjenih zavarovanjih, podatki o škodnih dogodkih v času sklenjenega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri MBI in zavarovalnicah
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca oseb, ki imajo s podjetjem MBI Marketingberatung International d.o.o. sklenjeno pogodbo o sodelovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in osebe, ki za upravljalca opravljajo dela na podlagi pogodbe o zavarovanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi/sodelovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, poklic, kraj bivanja, elektronski naslov, telefonska številka, davčna št., državljanstvo, TRR, izplačana provizija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s predpisi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Osebni podatki za izdelavo ekspertize

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravljalčeve stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava ekspertize na željo stranke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, datum rojstva, spol, zakonski stan, naslov, davčna številka, telefonska št., elektronski naslov, poklic, obseg zaposlitve, število otrok, koriščeni finančni produkti, cilji in želje na področjih pokojnine, domovanja in prihodnosti otrok, podatki o (želenih) prihrankih, finančna situacija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s predpisi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam