Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BH AJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Trg svobode 26
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska bistrica
Matična številka: 3332390000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zobozdravstvene kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sledenje zdravstvenega in zobozdravstvenega stanja pacienta, evidentiranje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja ZZZS,tel st, podatki iz FDI obrazca o zdravju pacientov, rtg posnetki
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZZS, BH AJA d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dostop do programa varovan z geslom,odcitavanje pacientovih podatkov iz kartice s posebnim citalcem in profesionalno kartico,ki ima svoj pin, kartoteke v omari in zaklenjeni ordinaciji,varovani preko podjetja varnost
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam