Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Sedež ali naslov: Lepi pot 11
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5051622000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v stavbi, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek posameznika
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za kovinske materiale in tenologije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se na IMT izvaja z oraganizacijskimi, tehničnimi in logičnotehničnimi postopki in ukrepi v skaldu s pravilnikovm, predpisi o varovanju informacijsko komunikacijskega sistema in predpisi o hišnem redu na IMT. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o vodenju in varovanju osebnih podatkov na IMT.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam