Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PHMR trženjsko raziskovanje in svetovanje d.o.o.
Sedež ali naslov: Litijska 12A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2138620000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zdravnikov, farmacevtov oz. zdravstvenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, famacevti oz. zdravstveni delavci s katerimi PhMR sodeluje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje tržnih raziskav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime zdravnika, farmacevta oz. zdravstvenega delavca, naziv zdravstvene ustanove, naslov zdravstvene ustanove, telefonska številka zdravstvene ustanove, matični oddelek zdravnika, farmacevta, oz. zdravstvenega delavca, uradne ure oddelka, specializacija oz. funkcija zdravnika, farmacevta oz. zdravstvenega delavca, elektronski naslov zdravnika, farmacevta oz. zdravstvenega delavca, dnevi dežurstva, preference pri izvajanju tržnih raziskav.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Baza podatkov se nahaja na strežniku, ki je v ločenem prostoru. Prostor je varovan s ključem in je zaklenjen. Do njega pa imajo dostop le pooblaščene osebe. Objekt je varovan z video nadzorom in magnetno kartico. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom za vstop v operacijski sistem ter geslom za dostop do baze. Geslo za dostop do baze imajo direktor podjetja, vodja projektov in vodja terenskih raziskav. Postopki in urepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je podjetje PhMR d.o.o., izdalo dne 23.9.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca izvajalcev zdravstvenih storitev, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam