Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Zasebna otroška in šolska ordinacije dr.Hermina Krese
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Blejska 10, 4290 Tržič
Naziv ali firma: Zasebna otroška in šolska ordinacije dr.Hermina Krese
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis podatkov o ambulantni obravnavi pacientov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacientovo ime, priimek, naslov prebivališča, kraj rojstva, telefon, EMŠO, FDI obrazec, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Hermina Krese - zdravnica, Nuša Meglič - medicinska sestra, Štefka Grašič -medicinska sestra, Damjana Keršič -dipl.medicinska sestra, rentgen,krvni laboratorij-Zdravstveni dom Tržič Blejska 10, biokemični laboratorij -Zdravstveni dom Kranj Gosposvetska 9, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj Gosposvetska 12, Inštitut za mikrobiologijo Zaloška 7, Ljubljana, INFONET D.O.O. CESTA TALCEV 39 Kranj, MR2 ALPSKA 37B Lesce -dobavitelj rač.opreme in shranjevanje podatkov, zavarovalnice: Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke imamo napisane na kartotekah, katere hranimo v kartotečni kovinski omari. Podatke hranimo tudi v računalniku, ki je zaščiten z gesloma. Vse to se nahaja v ordinaciji. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobnehe določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam