Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CESTNIK d.o.o.
Sedež ali naslov: Mirje 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5385032000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zobozdravstvenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, leto rojstva, telefonska številka, podatki o zdr. storitvah
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravnik - Strmšnik Cestnik Marija osebno.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke se vodijo ročno, hranijo se v zakljenjeni omari, v prostoru, ki je izven delovnega časa zakljenjen in varovan s protivlomno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam