Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobozdravstvena ordinacija Ivanka Grošelj, dr.dent.med.
Sedež ali naslov: Mladinska 1
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 1372319000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki se občasno zaposlujejo preko študenskega servisa v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti - pooblaščene osebe v Računovodstvu Klemenc, d.o.o. - Študenski servis, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Računalniška obdelava se izvaja pri pogodbenem obdelovalcu.. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija Ivanke Grošelj, dr.dent.med. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PREJEMKOV DRUGIH FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za osebe, ki se občasno zaposlujejo preko avtorskih pogodb, podjemnih in/ ali najemnih pogodbah v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št.59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, naslov prebivališča, - davčno številko, - davčno izpostavo, - številko partije ŽR, HV in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, - bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, - podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti, - Pooblaščen oseba v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med. - Pooblaščene osebe v Računovodstvu Klemenc,d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Računalniška obdelava se izvaja pri pogodbenem obdelovalcu.Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija Ivanke Grošelj, dr.dent.med. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, obračun storitev, posredovanje podatkov zavarovalnicam po zakonu in vnosu podatkov v zdravstveno kartico posamezne fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - podatki o zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju in naslov zavarovalnice,, - podatki o osebnem zdravniku, - drugi podatki, ki so zajeti na zdravstveni izkaznici posamezne fizične osebe,
 • Uporabniki zbirke: - Nosilka dejavnosti, - pooblaščena oseba v Zobozdravstevni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent,med. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavarovalnica AdriaticSlovenica, - Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, - Zavarovalnica Triglav
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Podatki se zavarovalnicam in ZZZS posredujejo po predpisani proceduri v sistemu RIP.Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija Ivanke Grošelj, dr.dent.med. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo v sistem zdravstevnega zavoravanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med,
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PACIENTOV-SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med. na prostovoljni osnovi-samoplačniki in so podpisali izjavo, da svoje osebne podatke posredujejo za namen svojega zdravljenja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, njihovo obveščanje in obračun storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon. - podatki o zdravljenju
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti, - pooblaščena oseba v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med. - pooblaščene osebe v Računovodstvu Klemenc, d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco.Dostop do teh ima nosilka dejavnosti in od nje pooblaščena oseba. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija Ivanke Grošelj, dr.dent.med. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - datum za pregled, - datum ponovnega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Nosilka dejavnosti in od nje pooblaščena oseba v Zobozdravstveni ordinaciji Ivanke Grošelj, dr.dent.med.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v omari. Dostop do teh ima nosilka dejavnosti in od nje pooblašečna oseba. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zobozdravstvena ordinacija Ivanke Grošelj, dr.dent.med. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ivanka GROŠELJ, dr.dent.med.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam