Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Delo Repro d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1492063000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dostopa v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): 24., 25., 26., 27. in 74.člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, kupci podjetja, obiskovalci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varnosti premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: video posnetek, čas prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, vezana na zbirko se zaklepajo v delovnem času in izven delovnega časa. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do zbirke osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.07.2007 izdal poslovodni organ podjetja Delo Repro d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam