Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BION, INŠTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKO IN NOVO BIOLOGIJO
Sedež ali naslov: STEGNE 021
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5376041000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci proizvodov Inštituta Bion d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v podjetju v okviru delovnega procesa, na podlagi izrecne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci osebnih podatkov se v pisni obliki hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank Zdravilnega centra Medin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, Zakon o zdravilstvu, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke ZC Medin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje zdravilske dejavnosti, opravljanje raziskovalne dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, rojstni podatki, stalno oziroma začasno prebivališče, telefon, spol, elektronski naslov, medicinska diagnoza, medicinska prognoza, anamneza, terapije, zdravstveni podatki, podatki o opravljeni zdravilski storitvi po Zakonu o zdravilstvu (razlog za obisk zdravilca, ukrepe in aktivnosti zdravilca, ki jih je izvajal, navodilo uporabniku storitev o izvajanju ukrepov in aktivnosti, uporabo zdravilskih izdelkov, pripomočkov in zdravil), podatki o zdravstvenem stanju stranke po opravljenih zdravilskih storitvah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru izvajanja zdravilskih storitev, pooblaščene osebe v družbi v okviru znanstvenih raziskav, na podlagi izrecne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci osebnih podatkov se v pisni obliki hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam