Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Interventi d.o.o.
Sedež ali naslov: Lepa cesta 19
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 5930049000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših storitev in blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, Ime, Naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam