Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Sedež ali naslov: TESLOVA 17
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5162564000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, kraj in občina rojstva, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, napredovanja, izobraževanja, šolanje, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: •Davčna uprava republike Slovenije. •Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 22.4.2008 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ČLANOV IN PODPORNIKOV ZVEZE PRIJATELJEV MLADINELJUBLJANA VIČ-RUDNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzgojitelji, spremljevalci, medicinsko spremstvo otrok in tehnični kader, ter donatorji Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka ali številka mobilnega telefona, e-naslov, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, izobraževanja, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, naziv ustanove zaposlitve, datum pričetka in datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: •Davčna uprava republike Slovenije. •Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 22.4.2008 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV OTROK IN DRUŽIN, KI SO VKLJUČENI V DEJAVNOSTI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ- RUDNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, mladi in družine, ki so vključeni v dejavnosti Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik (letovanja in druge dejavnosti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb-računov organiziranja dejavnosti, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime in priimek osebe, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka ali številka mobilnega telefona ( v primeru mladoletne osebe ime in priimek staršev oz. skrbnika, naslov, telefonski podatki, e-naslov in naziv ustanove zaposlitve starša oz. skrbnika). •Podatki o značilnostih in posebnostih otroka, ki so potrebni za skrbno vodenje na letovanju (morebitno uživanje zdravil, alergije, dieta …).
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je potrebno izven delovnega časa zaklepati, zaklepajo se tudi v času delovnega časa, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Windows, program ZPM je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko shranjujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 22.4.2008 izdala Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 22.4.2008 izdala Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam