Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RP DESIGN podjetje za proizvodnjo in storitev d.o.o.
Sedež ali naslov: Slovenska cesta 10
Poštna številka: 1234
Kraj: Mengeš
Matična številka: 1539655000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi RP DESIGN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi v rednem delovnem razmerju, za izvajanje zakona o dohodnini, zakona o davčnem postopku,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni določenih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, spol, glavni delodajalec ( da/ne), ulica prebivališča, kraj prebivališča, občina, KS prebivališča, strokovna, šolska izobrazba, delovne naloge, delovno mesto, zahtevnost dela, tarifna skupina, podatki o osebnem računu, podatki o prvi zaposlitvi v družbi, podatki o delovni dobi do prihoda v družbo, podatki o skupni delovni dobi delavca, rezident ( da/ne), davčna številka, datum prenehanja RDR, razlog prenehanja RDR, podatki o osebnih olajšavah, podatki o bruto in neto plači, podatki o izplačilu nadomestil, bonitete pri družbi, podatki o odtegljajih, podatki o PZZ, podatki o PPZ
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS RS, ZPIZ RS, DURS, AJPES RS in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov v pismeni ( na papirju)in računalniški obliki, ter druga dokumentacija, vezana na samo zbirko osebnih podatkov, se nahaja v prostorih družbe. Vsi prostori, ki jih družba uporablja za izvajanje svoje dejavnosti so v celoti varovani z alarmno napravo. Dostop v prostore, kjer se nahaja arhiv imajo v delovnem času vsi zaposleni delavci pri družbi RP DESIGN d.o.o. Izven delovnega časa dostop v prostore ni mogoč. Dodatno je , tudi v času delovnega časa, varovan dostop v računalniške baze podatkov z osebno šifro delavca, ki je zadolžen za upravljanje s temi podatki. Dostop do zbirk podatkov na računalniških medijih je kontroloran s strani odgovorne osebe družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se izvajajo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1) in na osnovi Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, oziroma javnimi bazami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zak
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev v družbi RP Design d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajan
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni določenih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, ulica prebivališča, kraj prebivališča, občina, KS prebivališča, rezident (da/ne), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca zbirke podatkov, ZZZS RS, ZPIZ RS, DURS, AJPES RS in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov v pismeni ( na papirju)in računalniški obliki, ter druga dokumentacija, vezana na samo zbirko osebnih podatkov, se nahaja v prostorih družbe. Vsi prostori, ki jih družba uporablja za izvajanje svoje dejavnosti so v celoti varovani z alarmno napravo. Dostop v prostore, kjer se nahaja arhiv imajo v delovnem času vsi zaposleni delavci pri družbi RP DESIGN d.o.o. Izven delovnega časa dostop v prostore ni mogoč. Dodatno je , tudi v času delovnega časa, varovan dostop v računalniške baze podatkov z osebno šifro delavca, ki je zadolžen za upravljanje s temi podatki. Dostop do zbirk podatkov na računalniških medijih je kontroloran s strani odgovorne osebe družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se izvajajo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1) in na osnovi Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, oziroma javnimi bazami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini ( ZDoh-1), Ur. list RS 54/2004 Zakon o davčnem postopku ( ZDavP-1), Ur. list RS, št. 54/2004 Zakon o zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Ur. list RS 20/2004 Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentsko delo v družbi RP DESIGN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni določenih omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, spol, glavni delodajalec (da/ne), ulica prebivališča, kraj prebivališča, občina, KS prebivališča, program in smer šolanja, napotnica študentskega servisa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS RS, ZPIZ RS, DURS in na podlagi posebne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov v pismeni ( na papirju)in računalniški obliki, ter druga dokumentacija, vezana na samo zbirko osebnih podatkov, se nahaja v prostorih družbe. Vsi prostori, ki jih družba uporablja za izvajanje svoje dejavnosti so v celoti varovani z alarmno napravo. Dostop v prostore, kjer se nahaja arhiv imajo v delovnem času vsi zaposleni delavci pri družbi RP DESIGN d.o.o. Izven delovnega časa dostop v prostore ni mogoč. Dodatno je , tudi v času delovnega časa, varovan dostop v računalniške baze podatkov z osebno šifro delavca, ki je zadolžen za upravljanje s temi podatki. Dostop do zbirk podatkov na računalniških medijih je kontroloran s strani odgovorne osebe družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se izvajajo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1) in na osnovi Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, oziroma javnimi bazami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam