Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Primož Kušar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Kušar Primož-ambulanta družinske medicine Polhov Gradec
Sedež ali naslov: Polhov Gradec 13
Poštna številka: 1355
Kraj: Polhov Gradec
Matična številka: 2394766000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o opredeljenih zavarovanih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 67/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljene zavarovane osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka izvajanja dejavnosti (uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v času ko je bolnik opredeljena zavarovana oseba
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov bivališča, vrsta zdravstvenega zavarovanja (zaposlena oseba, upokojenec, samozaposlena oseba,...), podatki o zdravstvenem stanju in o zdravljenju (zdravila, med. teh. pripomočki), kategorija invalidnosti, telesne okvare,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavarovalnica Triglav, Adriatic, Vzajemna, Zavod za zdravstveno varstvo, Sodišče, zdravniki klinični specialisti na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju h katerim so pacienti napoteni, zdravstveno osebje, ki prihaja v stik z napotenimi pacienti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, osebni podatki, ki so zabeleženi na računalniku so dostopni le z uporabo gesla, tisti, ki so zavedeni na kartici zdravstvenega zavarovanja pa z uporabo profesionalne kartice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Preko čitalca zdravstvenih kartic se povezujemo z zbirkami podatkov zavarovalnic, ki zagotavljajo osnovna in dodatna zdravstvena zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ((Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 67/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Kušar Primož- ambulanta družinske medicine Polhov Gradec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): V času trajanja delovnega razmerja zaposlenih
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zavod za zdravastveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12.12. 2008 izdala Kušar Primož-Ambulanta družinske medicine Polhov Gradec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapis podatkov o povezanih zbirkah osebnih podaktov iz uradnih evidenc ter javnih knjig vsebuje nazive tistih uradnih evidenc in javnih knjig, s katerimi se povezujejo osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam