Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jelka Pečar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA JELKA PEČAR, dipl.m.s.
Sedež ali naslov: Graščinska cesta 11
Poštna številka: 3312
Kraj: Prebold
Matična številka: 2394324000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju občine Prebold
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuirana zdravstvena nega, skrb za zdravje varovancev
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklici, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine (dojenčki, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Patronažna zdravstvena nega Jelka Pečar, diplomirana medicinska sestra, Graščinska cesta 11, 3312 Prebold Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam