Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Majda Dobravec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MAJDA DOBRAVEC
Sedež ali naslov: Kranjska cesta 27
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 2389789000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki se zdravijo v tej ordinaciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zdravljenje pacientov, obračun storitev, posredovanje podatkov zavarovalnicam po zakonu, vnos podatkov na KZZ posameznega pacienta
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, tel. številka, št. ZZZS, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnih zdravnikih, podatki o zdravstvenih storitvah, prejetih zdravilih, ostali zdravstveni podatki s KZZ
 • Uporabniki zbirke: nosilka dejavnosti in od nje pooblaščene osebe, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice Triglav, Adriatic, Vzajemna, programska hiša Audax, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki so do tega upravičeni po zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku in v kartotekah. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in s tem onemogoči dostop nepooblaščenim osebam. Podatki se zavarovalnicam posredujejo po predpisani proceduri v RIP. Kartoteke se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do njih ima nosilka dejavnosti in od nje pooblaščena oseba. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za varovanje osebnih podatkov je izdelan Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v ŠZA Majda Dobravec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih ZZZS s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolska zobna ambulanta MAJDA DOBRAVEC Kranjska c. 27, 4240 Radovljica MŠ 2389789000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uporaba za interne namene in informiranje ter naročanje pacientov
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, razvrstitev ( predšolski, šolski - katera šola in kateri razred, bolečinska ambulanta), datum pregleda in zdravljenja
 • Uporabniki zbirke: nosilec dejavnosti in od nje pooblaščene osebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari, do katere ima dostop nosilec dejavnosti in pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom po Pravilniku o varovanju osebnih podatkov v ŠZA Majda Dobravec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA MAJDA DOBRAVEC Kranjska c. 27, 4240 Radovljica MŠ 2389789000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam