Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KA & UP d.o.o.
Sedež ali naslov: Osojnikova ulica 9
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5744067000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, urejanje zdravstvenega zavarovanja zaposlenega in po njem zavarovanih družinskih članov;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, TRR; tel. številka; - poklic – izobrazba, delovno mesto zaposlenega, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja;
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Slovenije; - na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepa v omare ter računalniško. Dostop do zbirk je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 03.12.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, urejanje zdravstvenega zavarovanja zaposlenega in po njem zavarovanih družinskih članov;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, TRR; tel. številka; - poklic – izobrazba, delovno mesto zaposlenega, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja; - podatki o številu opravljenih ur, podatki o dnevih dežurstev, podatki o izrabi letnega dopusta;
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi zahteve nosilci javnih pooblastil ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepa v omare ter računalniško. Dostop do zbirk je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 03.12.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izplačanih plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, TRR; tel. številka; - poklic – izobrazba, delovno mesto zaposlenega; - podatki o plačilnem in tarifnem razredu zaposlenega, podatek o višini plače zaposlenega, kopije plačilnih list;
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi zahteve nosilci javnih pooblastil ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepa v omare ter računalniško. Dostop do zbirk je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 03.12.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prevozih bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti – naročniki oz. uporabniki storitev nenujnih reševalnih prevozov;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti družbe – opravljanje zdravstvene storitve nenujnih reševalnih prevozov;
 • Rok hrambe (neobvezno): najdlje 1 leto po zadnjem opravljenem prevozu pacienta;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, državljanstvo, rojstni podatki, tel. številka; - številka zdravstvene kartice, podatki o obveznem in dodatnem zdravstvenem zavarovanju, podatki o zaposlitvi;
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - na podlagi zahteve nosilci javnih pooblastil ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepa v omare ter računalniško. Dostop do zbirk je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 03.12.2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam