Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dean Köveš, dr. med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Živa, ambulanta splošne medicine
Sedež ali naslov: Tišina 1
Poštna številka: 9251
Kraj: Tišina
Matična številka: 2357305000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZDRAVSTVENE KARTOTEKE PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki se zdravijo v zasebni zdravstveni ambulanci. Pacienti, ki interventno obiščejo ambulanto ali so na drug način deležni zdravstvenih uslug ambulante. Družinski člani pacientov v primerih, ko doktrina zdravljenja to zahteva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje pacientov in nudenje prve pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, stalno in ali začasno prebivališče, številka police obveznega zdravstvenega zavarovanja, številka police dodatnega zdravstvenega zavarovanja, emšo, telefonska številka, davčna številka, zaposleitev (podatki o delodajalcu). Občutrljivi osebni podatki: Zdravstveni podatki o boleznih pacienta, podatki o metodah in načinih zdravljenja, podatki o izdanih receptih in predpisanih zdravilih, podatki o izdanih napotnicah, podatki o obiskih pri zdravniku, podatki o boleznih pacienta, ki jih zdravijo drugi zdravniki ali zdravstvene ustanove, podatki o izdanih zdravstvenih dokumentih pacienta (konzultacije, diagnoze, slike, terapije, elergije,... .)
 • Uporabniki zbirke: Specializirane zdravstvene ambulante in bolnišnice, zdravniške in invalidske komisije, zdravstvene zavarovalnice, Zavod za zdravstveno zavarovanje, SPIZ in drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov zakonsko podlago ali osebno privolitev pacienta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v zasebni zdravstveni ambulanti, ki ga je sprejel vodja organizacijske enote ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP. V prostorih zasebne zdravstvene ambulante so nameščene proti vlomne alarmne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam