Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEGL, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Sedež ali naslov: Mladinska ulica 60
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska SObota
Matična številka: 1767399000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEO NADZOR na lokaciji, ELVIS BAR, Obrtna ulica 46, 9000 Murska Sobota in zajema sledeča področja: Vhod v lokal z dvoriščem in teraso (2. kameri) in vhod pred vrati dostave.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in obiskovalci družbe, stranke, poslovni partnerji in drugo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varstva osebnih podatkov v družbi, varstva pri delu ter varnostni ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika), datum in čas vstopa oz. izstopa v oz. iz prostorov varovanih z video nadzorom. Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku ali sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja o uvedbi video nadzora v obratovalnici, v skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja video nadzora v obratovalnici ter ob neposredni ter primerni uporabi določil ZoVOP Ur.L. RS št. 94_2007, uradno prečiščeno besedilo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam