Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ODVETNICA ANDREJA PIKL
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA ANDREJA PIKL
Sedež ali naslov: SLOVENJ GRADEC
Poštna številka: 2380
Kraj: ŠOLSKA ULICA 9
Matična številka: 2163802000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank in evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pooblastilo posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica posameznika oziroma skladno z Zakonom o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam