Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINANDER d.o.o.
Sedež ali naslov: Obrtna ulica 11
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5564506000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEO NADZOR: Na okaciji IL AMBIENTI, Obrtna ulica 11, 9000 Murska Sobota in zajema: Stopnišče iz pritlične etaže v I. etažo, Delovni pult 1 in delovni pult 2, prehod proti stopnišču v I. etaži.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in obiskovalci-stranke, poslovni partnerji ter druge osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti in varstva osebnih podatkov v družbi, varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika), datum in čas vstopa oz. izstopa v prostore nadzorovane z video nadzorom. Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku in sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa in Pravilnika ZoVOP družbe ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZoVOP (Ur.L.RS št. 94-2007-uradno prečiščeno besedilo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam