Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DERMADENT, D.O.O. LJUBLJANA, DRU
Sedež ali naslov: ULICA BRATOV BABNIK 010
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5903475000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka zobozdravstvenih kartonov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Z A K O N O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki se zdravijo pri Dermadentu, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje poteka bolezni in zdravljenje ter za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno oz. do prenosa zobozdravstvenega kartona na drugega zobozdravnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, anamneza, zobozdravstveni status
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana pooblaščeni laboratoriji (podatki na dokumentaciji, ki spremlja laboratorijske vzorce)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja družbe. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana, kar pomeni, da so originalne listine in nosilci občutljivih osebnih podatkov shranjeni na zato določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena. Vsi ostali nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka specialističnih izvidov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Z A K O N O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki se zdravijo pri Dermadentu, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje poteka bolezni in zdravljenje ter za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza, osebna anamneza, klinični status, laboratorijski izvidi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana pooblaščeni laboratoriji (podatki na dokumentaciji, ki spremlja laboratorijske vzorce)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja družbe. V času kakršnekoli odsotnosti pooblaščenih oseb za delo z zbirkami osebnih podatkov z delovnega mesta, le-ta ne ostajajo nenadzorovana, kar pomeni, da so originalne listine in nosilci občutljivih osebnih podatkov shranjeni na zato določenih mestih, ki so ognjevarna, zavarovana proti poplavam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena. Vsi ostali nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka o strankah pravne pisarne

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev posameznika ali pooblastilo za pravno zastopanje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke pravne pisarne Dermadenta, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za nudenje pravne pomoči, pravno svetovanje in zastopanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključenem pravnem svetovanju oz. pravnem zastopanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, naziv in naslov delovnega mesta, telefonske številke, elektronski naslovi, pravna razmerja in statusi, ki so predmet konkretnega pravnega svetovanja oz. pravnega zastopanja ali z njim v zvezi, podatki iz javnih evidenc, ki so v zvezi s pravnim svetovanjem oz. zastopanjem
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe za delo z zbirko osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov upravni, pravosodni in drugi organi (npr. arbitraže, mediacijski centri ipd.), ki obravnavajo konkretno zadevo pravne in fizične osebe, ki so udeleženci ali strokovni sodelavci (stranke, pooblaščenci, priče, izvedenci ipd.) v isti zadevi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote oziroma direktorja družbe. Nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna oprema je izklopljena in / ali fizično ali programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam