Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Barbka Zrnec
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zrnec Barbka-Fizioterapija Zrnec
Sedež ali naslov: Dragomelj 44a
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1366432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uporabnikih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti in uporabniki storitev Zrnec Barbke-Fizioterapija Zrnec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje, obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Ime in priimek, 2. kraj in datum rojstva (pacienti), 3. naslov stalnega prebivališča: ulica in hišna številka (pacienti in telovadci) 4. pošta in poštna številka (pacienti in telovadci) , 5. telefonska številka (pacienti in telovadci) 6. elektronski naslov (telovadci) 7. podatki o zdravstvenih storitvah (pacienti), 8. zdravstveni podatki (pacienti)
 • Uporabniki zbirke: ZRNEC BARBKA-FIZIOTERAPIJA ZRNEC
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen le zaposlenim v ZRNEC BARBKA-FIZIOTERAPIJA ZRNEC. Računalniški sistem, v katerem se hranijo osebni podatki, je zaklenjen z geslom in nepooblaščenim ni dostopen. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zrnec Barbka-Fizioterapija Zrnec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in stroškov dela, obračun davčnih obveznosti delavca (dohodnina).
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Ime in priimek, 2. kraj in datum rojstva, 3. EMŠO, 4. naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka), 5. pošta in poštna številka, 6. občina prebivališča, 7. davčni zavezanec-izpostava, 8. davčna številka, 9. številka transakcijskega računa, 10. TRR odprt pri banki, 11. varstvo pri delu opravljen dne….(kopijo spričevala dostaviti) 12. posebno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri….. 13. ime in priimek otrok oz. vzdrževanih družinskih članov….., EMŠO…… 14. kot olajšavo pri obračunu plače se upošteva …. Otrok. 15. ime in priimek otrok, ki so zavarovani po meni…………. 16. datum zaposlitve v Zrnec Barbka-Fizioterapija Zrnec
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec, računovodski servis (obračun plač)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen le delodajalcu in računovodskemu servisu. Računalniški sistem, v katerem se hranijo osebni podatki, je zaklenjen z geslom in ni dostopen nepooblaščenim osebam. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam