Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inles proizvodnja, trženje in inženiring d.d.
Sedež ali naslov: KOLODVORSKA ULICA 22
Poštna številka: 1310
Kraj: RIBNICA
Matična številka: 5103126000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in povpraševalcev po naših proizvodih in storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o varstvu potrošnikov ter Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju Inles d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci naših izdelkov oziroma storitev ter osebe, za katere je bila izdelana ponudba za naše storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo kot evidenca kupcev naših izdelkov v primeru uveljavljanja garancijskih zahtevkov ter v primeru naknadnega naročila na podlagi izdelane ponudbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: Samo zaposleni v podjetju, ki imajo s strani uprave odobren dostop do teh podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo na strežniku podjetja, dostop do njih pa je zaščiten z geslom in prednastavljenimi pravicami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov o zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam