Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Medim d.o.o.
Sedež ali naslov: Reteče 154
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 2240718000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti zasebne ambulante Medim d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje in povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, rojstni podatki, naslov, EMŠO, telefonska številka, ZZZS številka, poklic, podatki o zdravstvenem zavarovanju, spol, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologi ali pediatru, zdravstveni podatki, podatki o zdravstvenih storitvah
 • Uporabniki zbirke: sebni in nadomestni zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša,Zavod za varovanje zdravja, Inštitut za varovanje zdravja RS, izvedenci medicinske stroke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih ZZZS s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76.člen ZZVZZ)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Medim d.o.o., Reteče 154, 4220 Škofja Loka MŠ: 2240718000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o zaposlenih in drugih prejemnikih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, drugi zakonski predpisi oziroma privolitve posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in druge osebe, ki jim Medim d.o.o. izplačuje dohodke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje zakonsko in pogodbeno določenih izplačil
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, rojstni podatki, podatki o bivanju, EMŠO, davčna številka, datum sklenitve oziroma prenehanja delovnega razmerja, podatki o opravljenih urah, plači, osebnih prejemkih, povračilih stroškov, prispevkih, davkih in administrativnih prepovedih
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, AJPES, pooblaščene osebe Medim d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v prostoru, ki je dostopen le zunanjim sodelavcem, ki so po pogodbi zadolženi za obračun plač in drugih prejemkov zaposlencev oziroma za obračun dohodkov za druge osebe; podatki v računalniku so zavarovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Medim d.o.o., Reteče 154, 4220 Škofja Loka MŠ: 2240718000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti oziroma izpisu pacienta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: Osebni in nadomestni zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Podatki o zaposlencih in drugih prejemnikih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, drugi zakonsi predpisi oziroma privolitve posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci in druge osebe, ki jim Medim d.o.o. izplačuje dohodke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje zakonskih in pogodbeno določenih izplačil
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, rojstni podatki, podatki o bivanju, davčna številka, datum sklenitve oziroma prenehanja delovnega razmerja, podatki o dopustu, podatki o opravljenih urah,plači, osebnih prejemkih, povračilih stroškov, prispevkih, davkih in administrativnih prepovedih
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, AJPES, pooblaščene osebe Medim, Davčna uprava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen le zunanjih sodelavcem, ki so po pogodbi določeni za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih in drugih oseb,podatki so v računalniku zavarovani z gesli, ki joih poznajo samo poblaščene osebe.pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam